Про затвердження Положення про Всеукраїнські кінноспортивні змагання Наказ Міністерства аграрної політики України від 2 вересня 2005 року N 445

 

Про затвердження Положення про Всеукраїнські кінноспортивні змагання

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 2 вересня 2005 року N 445

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 вересня 2005 р. за N 1099/11379

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 22 серпня 2011 року N 417

Відповідно до Закону України "Про племінну справу у тваринництві" та з метою поліпшення генетичної якості тварин, підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності галузі НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнські кінноспортивні змагання (додається).

2. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Микитюк Д. М.) в установленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією, Державному науково-виробничому концерну "Селекція" (Білоус О. В., за згодою) забезпечити видання та доведення до відома суб'єктів племінної справи у тваринництві Положення, зазначеного у пункті 1 цього наказу.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Пабата В. О.

 

Міністр

О. П. Баранівський

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

 
 
А. В. Дашкевич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 2 вересня 2005 р. N 445

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 вересня 2005 р. за N 1099/11379

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнські кінноспортивні змагання

1. Загальні положення

1.1. Положення, розроблене відповідно до Закону України "Про племінну справу у тваринництві", визначає порядок організації та проведення Всеукраїнських кінноспортивних змагань (далі - Змагання).

1.2. Змагання проводяться з метою визначення кращих тварин, у тому числі чемпіонів серед основних заводських порід: українська верхова, чистокровна верхова, новоолександрівська ваговозна, російська та орловська рисисті, шляхом проведення експертної оцінки племінних коней під час виводки, порівняння показників робочої продуктивності.

1.3. Змагання проводяться відповідно до Правил випробувань племінних коней рисистих, верхових і ваговозних порід на іподромах України, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.03.2011 N 77, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.06.2011 за N 704/19442 (далі - Правила).

(пункт 1.3 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 22.08.2011 р. N 417)

1.4. Змагання проводяться щороку у серпні - жовтні відповідно до наказу Мінагрополітики України, яким затверджуються:

(абзац перший пункту 1.4 у редакції наказу Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 22.08.2011 р. N 417)

дата проведення Змагань;

дата подання заявок на участь у Змаганнях;

склад організаційного комітету;

склад експертної комісії;

склад суддівської колегії;

кошторис видатків на проведення Змагань;

перелік призів.

(пункт 1.4 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 22.08.2011 р. N 417)

Експертна комісія створюється за наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України відповідно до пункту 1.5 розділу I Правил.

(пункт 1.4 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 22.08.2011 р. N 417)

1.5. До участі у Змаганнях допускаються наїзники, жокеї, спортсмени (далі - Спортсмени), що атестовані відповідно до Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід на іподромах України, і присвоєння їм кваліфікаційних звань, затвердженого наказом Мінагрополітики України від 20.08.2002 N 237 та зареєстрованого в Мін'юсті України 10.10.2002 за N 822/7110.

1.6. До участі у Змаганнях допускаються племінні коні за наявності таких документів:

ветеринарного свідоцтва, що підтверджує благополуччя тварини та місця, звідки вона вивезена, щодо інфекційних захворювань згідно з ветеринарним законодавством України;

паспорта коня;

для імпортованих коней - експортного сертифіката;

поліса страхування коня від ризиків загибелі або травматизму під час проходження випробувань, за бажанням коневласника;

картки обліку результатів випробувань коня на іподромі, якщо до цього він проходив випробування на інших іподромах.

(пункт 1.6 у редакції наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України від 22.08.2011 р. N 417)

1.7. Змагання проводяться з таких видів:

для коней верхових порід - у гладких та бар'єрних скачках, стипль-чезах;

для коней рисистих порід - у заїздах в качалках, парних екіпажах та риссю під сідлом;

для коней ваговозних порід - на тягову витривалість, на термінову доставку вантажу риссю та кроком;

для спортивних коней - з подолання перешкод.

1.8. Пункт 1.8 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 22.08.2011 р. N 417,
 у зв'язку з цим пункт 1.9 вважати пунктом 1.8)

1.8. Витрати, пов'язані з відрядженням учасників на Змагання, не підлягають відшкодуванню.

2. Організаційний комітет, завдання та порядок роботи

2.1. Організаційний комітет створюється в кількості не менше 9 осіб. До його складу входять представники Мінагрополітики України та провідні фахівці галузі конярства.

2.2. Організаційний комітет забезпечує:

прийняття заявок на участь у Змаганнях за формою, що додається;

підготовку та проведення Змагань;

заповнення та вручення дипломів переможців та призерів Змагань.

2.3. Підготовка матеріалів для розгляду організаційним комітетом та ведення діловодства покладаються на секретаря організаційного комітету.

2.4. Організаційний комітет проводить засідання згідно з графіком, затвердженим головою організаційного комітету.

2.5. Засідання організаційного комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини членів комітету.

2.6. Рішення приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є ухвальним.

2.7. Рішення оформляється протоколом, підписується головою і всіма членами комітету, які брали участь у засіданні.

2.8. Організаційний комітет проводить свої засідання для:

розгляду заявок на участь у Змаганнях;

визначення учасників Змагань;

складання та затвердження програми Змагань;

підбиття підсумків проведення Змагань.

2.9. Організаційний комітет повідомляє коневласників про результати розгляду заявок на участь у Змаганнях не пізніше ніж за 20 днів до початку Змагань.

3. Експертна комісія, завдання та порядок роботи

3.1. Експертна комісія створюється в кількості не менше 9 осіб. До її складу входять провідні фахівці галузі конярства.

3.2. Експертна комісія:

забезпечує попередній огляд наявного племінного поголів'я основних заводських порід, що проводиться щорічно з лютого до липня на базі суб'єктів племінної справи у тваринництві;

визначає чемпіонів порід серед жеребців та кобил між претендентами під час Змагань;

забезпечує заповнення та вручення дипломів чемпіонів порід.

3.3. Експертна комісія за рішенням голови розподіляється на групи з 2 - 3 чоловік для виїзду у господарства.

3.4. За результатами огляду племінного поголів'я затверджується перелік коней - претендентів на звання чемпіона. Зазначений перелік розглядається на засіданні експертної комісії.

3.5. Рішення оформляється протоколом, підписується головою і всіма членами комітету, які брали участь у засіданні.

3.6. Засідання експертної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини членів.

3.7. Експертна комісія не пізніше ніж за місяць до початку Змагань повинна сповістити власників коней-претендентів про участь у виводці на визначення чемпіонів.

4. Суддівська колегія, завдання та порядок роботи

Суддівська колегія, її склад, завдання та порядок роботи визначаються відповідно до Правил.

(глава 4 у редакції наказу Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 22.08.2011 р. N 417)

5. Проведення нагородження переможців Змагань

5.1. Спортсмени, які посіли у кожному з призів три перших призових місця, та тренери, що підготували коней-переможців та призерів, нагороджуються дипломами відповідного ступеня.

5.2. Коневласники, тварини яких в змаганнях зайняли три перших місця, нагороджуються дипломами відповідного ступеня.

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією

 
 
Д. М. Микитюк

 

 

Додаток
до пункту 2.2 Положення про Всеукраїнські кінноспортивні змагання 

 

Форма

Заявка
на участь у ___ Всеукраїнських кінноспортивних змаганнях

від коневласника __________________________________________________________________
(повна назва господарства, область, район або П. І. Б. фізичної особи)

Прошу організаційний комітет Міністерства аграрної політики та продовольства України записати на участь у призах таких коней:

N з/п

Кличка коня 

Стать 

Рік народження

Порода

Рекорд

Сума виграшу (без надбавок)*

Вид змагань, дистанція або рівень змагань 

Тренер (прізвище, ініціали, категорія)

Наїзник, жокей, вершник (прізвище, ініціали, категорія, кольори камзолу та шолома, для жокеїв - вага) 

Примітки

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

____________
* Заповнюється для коней, що беруть участь у бігах та скачках

_________________
                (дата) 

М. П.

Власник ___________________
                                   (підпис)

 

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією

 
 
Д. М. Микитюк

 

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства України від 22.08.2011 р. N 417)